Visie

Onze visie en drijfveren

 • Wij bieden opvang en begeleiding in een omgeving waar vertrouwen, respect, gezelligheid en veiligheid centraal staan.
 • Waar aandacht is voor de persoon, waar je je prettig voelt, ontspanning is, je gehoord wordt en wederkerigheid is. Er gewerkt wordt vanuit gelijkwaardigheid.
 • Plezier en ontspanning belangrijke voorwaarden zijn om (spelend ) te leren en te ontwikkelen.
 • Wij geloven dat leren terwijl je dingen doet een mooie en actieve manier is om vaardigheden en krachten te ontdekken.
 • Wij bieden nieuwe impulsen en prikkels aan om buiten de eigen vertrouwde paden te durven functioneren, waardoor je kunt oefenen en bewust wordt van nieuwe inzichten.
 • Wij maken ruimte om zoveel mogelijke positieve ervaringen op te doen waardoor het zelfvertrouwen groeit en je eerder nieuwe wegen durft in te slaan.
 • Wij stimuleren om in beweging te zijn, hierdoor sta je meer open, ontstaat er bewustwording en mogelijk gedragsverandering.
 • Wij werken graag buiten waar ruimte en rust als belangrijke basiselementen worden gezien.
 • Wij werken vraaggericht en bieden daadwerkelijk maatwerk.
 • Wij geloven in kleinschaligheid en kiezen voor kwaliteit. Daarom werken wij met kleine groepen en/of individueel.
 • Iedereen is anders en leert anders, daarom zoeken wij gezamenlijk naar de beste oplossing die passend is in omgeving en context om te ontwikkelen en te groeien.
 • Wij pakken de kansen die voorbijkomen. We gebruiken middelen, ervaringen, kennis en het netwerk. Zo bereiken we ook doelen die we van tevoren misschien niet hadden kunnen voorspellen.
 • Wij kennen de cliënten goed, hebben vaste begeleiders en zijn flexibel en makkelijk bereikbaar. Daardoor kunnen we laagdrempelig werken.
 • Wij hebben ervaren dat samenwerken mooie resultaten oplevert. Dit doen we veel. Wij maken dan ook gebruik van een groot netwerk om ons heen en werken plezierig samen met ouders, scholen, zzp’ ers, organisaties en bedrijven om de doelen te kunnen bereiken.