Methodieken

contact wadrust

Methodieken waarmee we o.a. werken.

Ervaringsleer
Leren en gedragsverandering zijn resultaten van directe ervaringen. Mensen worden gestimuleerd om buiten hun comfortzone te komen en op basis van directe ervaringen te reflecteren op eigen gedrag. Hierdoor wordt leren gemakkelijker en ontstaat er vanuit zelfvertrouwen meer verantwoordelijk gedrag.

Geef me de 5
Geef me de 5 is een methode die duidelijkheid en structuur biedt waardoor je zelfstandiger kunt functioneren. Er wordt veel gebruik gemaakt van afbeeldingen (pictogrammen). Bij het structureren wordt duidelijkheid gegeven aan de vijf onderdelen: Wat (er moet gebeuren), Wanneer, Hoe, Waar en door Wie.

Competentie en oplossingsgericht werken
Er wordt gekeken waar de krachten en mogelijkheden liggen. De aandacht richt zich op concrete vaardigheden die in het leven van alledag nodig zijn om zelfredzaam en sociaal te kunnen functioneren. Dit kan, (afhankelijk van de leeftijd) gecombineerd worden met ontwikkelingstaken. Vanuit oplossingsgericht werken wordt gekeken naar dat wat er al is, wat iemand al kan. Door met een niet wetende houding een gesprek te starten ontstaat er een positieve en open houding waarbij de cliënt in de positie gezet wordt van expert. Vertrekpunt in de begeleiding is de beleving van de cliënt en de situatie die hij wenst. Er wordt gekeken naar oplossingen en mogelijkheden.

NLP
Met NLP leer je hoe je denkt. Je wordt bewust van je waarnemingen, gedachten patroon en gedrag, waarna je veranderingen kunt maken in je communicatie. Je leert je brein te besturen met taal waardoor je anders kunt denken. Door te weten wat je belangrijk vindt, wordt het gemakkelijker om te kiezen, doelen te stellen en je passie te volgen. NLP is geschikt voor mensen die bereid zijn tot zelfreflectie. Die zich realiseren dat ze de ander niet kunnen veranderen maar wel zichzelf en de manier waarop.

Fotografie coaching
De camera kan gebruikt worden als middel om gesprekken op gang te brengen en in beeld te brengen dat wat er al is.
Het stil zetten, maken van foto/beeld, geeft de mogelijkheid om meer gefocust te kijken naar de uitstraling, situaties en relaties. Het inzoomen kan spiegelend werken en tevens kansen geven om opnieuw naar de overtuigingen te kijken en opnieuw te labelen.
Fotografie coaching kan zowel individueel als met meerdere personen ingezet worden.
Individueel met als doel: uitstraling, zelfvertrouwen, bewustwording.
Met meerdere personen: gezin in beeld, relaties (bv: (zussen, ouder-kind) versterken, inzicht geven in de dagelijks onbewuste omgangspatronen en/of situaties.

Video-hometraining (VHT)
Met de (video) camera worden korte opnames gemaakt van de alledaagse omgang thuis. Hiermee wordt zichtbaar wat er goed loopt in de communicatie en wat verbeterd kan worden. Samen met ouders worden de beelden geanalyseerd, met als doel de ouders helder zicht te geven op het functioneren en de behoeftes van het kind. De ervaring wijst uit dat de meeste ouders bij het terugkijken van de beelden goed kunnen zien wat hun kind nodig heeft en vervolgens hoe zij hun eigen handelen kunnen afstemmen op de behoeftes van hun kind(eren).

Video-interactiebegeleiding (VIB)
Met de camera worden korte opnames gemaakt in professionele werksituaties. Het doel is om de communicatie tussen begeleiders en kinderen te verbeteren. Het wordt ingezet in onder meer de kinderopvang, scholen, ziekenhuizen, opvang. De opnames worden geanalyseerd en besproken met de professionals. Als ouders thuis vragen hebben over het functioneren van het kind of hun aanpak kunnen ze ook in de begeleiding betrokken worden.
Het vertrekpunt is goed afstemmen op de behoeften en de ontwikkeling van het kind. Vervolgens wordt er overlegd hoe de volwassenen hier op een positieve manier leiding aan kunnen geven.