Kwaliteit

Beleid medezeggenschap Wadrust
Wadrust vindt het belangrijk om informatie en ideeën van cliënten en ouders/verzorgers mee te nemen in beleid en werkwijze.
Ook bij de begeleiding van individuele cliënten worden ouders/verzorgers en verwanten in overleg met de cliënten nauw betrokken. In de praktijk is er vrijwel wekelijkse afstemming waardoor alle facetten van de ontwikkeling nauwgezet gevolgd worden. Voor cliënten en hun verwanten die een Zorg in Natura beschikking hebben wordt eens per jaar een bijeenkomst georganiseerd. Er is gelegenheid voor inspraak in het beleid van Wadrust en is er een vooruitblik op het volgende jaar.

Ons kwaliteitssysteem is door een onafhankelijke deskundig bureau gecontroleerd en goedgekeurd in oktober 2018.

Klachten en geschillen
Voor het afhandelen van klachten en geschillen heeft Wadrust zich aangesloten bij Solo Partners B.V. in Oss.

Wadrust is aangesloten bij de Belangenvereniging Kleinschalige Zorgaanbieders (BVKZ) en Per Saldo.
Wadrust werkt met ZilliZ clientdossier voor kleinschalige zorg.