Wie zijn wij

“De rode draad in ons werk is kijken naar mogelijkheden, kleinschaligheid en doen wat werkt. Door de ervaring in verschillende sectoren (o.a. zorg, jeugdhulp,recreatie) maken we gemakkelijk verbindingen en contacten. We hebben een flink netwerk waar we dankbaar gebruik van maken. Het gaat er meestal niet zozeer om wat je doet, maar hoe je het doet”.

EllinorEllinor Hellemans

Ellinor is gediplomeerd PPG-er (Praktische Pedagogische Gezinsbegeleiding), IAG-er (Intensieve Ambulant Gezinsbehandeling). Ook is ze opgeleid tot PBS specialist (Positieve Behaviour Support) en als Powershootcoach fotograaf. Ellinor staat geregistreerd bij S.K.J. (Stichting Kwaliteitsregistratie Jeugd) en bij het AIT als VIB-er (Video Interactie Begeleiding) en VHT er (Video Home Training).

“Ik laat me leiden door mijn intuitie en kennis vanuit jarenlange ervaring in de ambulante hulpverlening. Ik heb altijd oog voor communicatie zowel verbaal als nonverbaal. Door goed te luisteren en aan te sluiten kan ik het zetje geven tot mooie inzichten en bewegingen. Beelden zijn een sterk middel om veranderingen in gang te zetten”.

Anderen omschrijven Ellinor als: “zorgvuldig, warm betrokken, makkelijk in contact, werkt met humor en is gedreven”.

fotos2Holke Looijenga

Holke heeft in de profit en non-profit sector gewerkt als begeleider, coördinator, projectleider, leidinggevende en locatiemanager. Opdrachtgevers waren organisaties in zorg en welzijn, asielzoekersopvang, recreatiesector en Natuur- en Milieu educatie.
Hij is opgeleid als Sociaal Agogisch werker, Milieukundige op HBO niveau en als NLP coach.

“Iedereen heeft een paar unieke talenten. De kunst is om deze (opnieuw) te ontdekken en uit te vinden waar ze het beste tot bloei komen. Bij het coachen en begeleiden kan ik mijn talenten inzetten waardoor er nieuwe inzichten en mogelijkheden ontstaan. Ik geniet er van om samen op te trekken en kansen te ontdekken en te benutten”.

Anderen zeggen over Holke: “een echte netwerker, verbinder, bevlogen, nieuwsgierig, laagdrempelig, out of the box denker en praktisch”.