Zelfstandige woonplek

Bedenken, begeleiden en coördineren van huisvesting op maat voor jongeren met ppd-nos.
Een unieke zelfstandige woonplek waar gewerkt kan worden aan persoonlijke leerdoelen.