Coaching, begeleiding en reïntegratie

Coaching en begeleiding

Soms is het prettig dat iemand met je meedenkt om je leven op de rails te zetten. Dat kan bijvoorbeeld gaan over werk, wonen, sociale contacten of relatie. Een coachings/begeleidingstraject is heel persoonlijk, je kunt een sparringspartner nodig hebben of iemand die intensief met je optrekt. Wij willen je graag ondersteunen met je vraag, zodat je zelf de regie weer kunt pakken.

Voor wie?

– Wanneer je ondersteuning zoekt bij school, werk, sociale contacten, huisvesting, administratie en zelfstandigheid (bijvoorbeeld ambulante begeleiding vanuit PGB/ZIN).
– Wanneer je vaardigheden en inzichten wilt ontwikkelen waardoor je weer in de flow komt en grip op je leven krijgt.

Hoe werken we?

We kijken eerst wat je kan en wil. Wat zijn je drijfveren, wat is je passie. Maar ook: hoe kijk je tegen de wereld aan en hoe kun je je eigenschappen en vaardigheden inzetten om doelen te bereiken.
Je wordt je bewust van je persoonlijkheid en patronen. Met onze aanpak krijg je weer zicht op talenten, kwaliteiten, doelen en vooral: mogelijkheden.
We kunnen verschillende methodes inzetten om tot resultaat te komen, bijvoorbeeld Oplossingsgericht werken, Kernkwaliteiten en NLP (Neuro Linguistisch Programmeren). We zetten je in beweging door te luisteren (ook tussen de regels door), veel vragen te stellen en een spiegel voor te houden. Een traject kan pittig zijn, maar is ook altijd luchtig; er wordt gelukkig veel gelachen!

 

Door onze brede horizon word je uitgedaagd om op een andere manier naar de werkelijkheid te kijken waardoor je gemakkelijker een nieuwe richting kiest. Onze uitvalbasis is Het Westerkerkje (zie “Locaties“). Het is een plek waar een goed gesprek vanzelf op gang komt. We bieden maatwerk; andere plekken zijn altijd mogelijk.

Reïntegratie

Wanneer je door omstandigheden zoals lichamelijke beperkingen je huidige werkzaamheden niet meer kunt uitvoeren, wordt er eerst gezocht of er binnen het bedrijf mogelijkheden zijn om in een andere functie weer aan de slag te gaan. Dit wordt reïntegratie 1e spoor genoemd. Wanneer hier geen mogelijkheden voor te vinden zijn is de werkgever, volgens de Wet Verbetering Poortwachter, verplicht om zich in te spannen om passend werk te vinden (tweede spoor traject). In dat geval kan de werkgever Wadrust benaderen om dit traject te begeleiden.

Het reïntegratie traject tweede spoor bestaat uit 2 fases:

Fase1:
Persoonlijkheidsprofiel en loopbaan oriëntatie

Eerst brengen we in kaart hoe je arbeidsleven er tot dusver uit gezien heeft. Welke ervaring, vaardigheden, talenten en ambities heb je? Welke soort functies en omstandigheden spreken je aan? We gaan niet alleen uit van de functiemogelijkheden die in het arbeidsdeskundig rapport worden genoemd, maar besteden ook veel aandacht aan het omschrijven van je wensen, interesses en drijfveren.
Fase 1 wordt afgesloten met een persoonsprofiel (kwaliteiten, kennis en vaardigheden) en een beroepsprofiel (de gewenste werksituatie). Daarmee wordt de koers bepaald voor de vervolgstap: de concrete acties richting ander werk.

Fase 2:
Wadrust reïntegratie onderscheidt zich van andere bureaus door in deze fase al heel snel contact te leggen met een werkgever uit het eigen netwerk. Hiermee kunnen we er snel achter komen of het een passende werkplek of beroepsrichting zou kunnen zijn. Een zeer praktische benadering dus waarbij geen tijd wordt verspilt aan het eindeloos zoeken naar passende vacatures.
Wanneer dat nodig is worden er sollicitatiegesprekken voorbereid. Bij een succesvolle plaatsing ondersteunt Wadrust  door coaching on the job. Een afgebroken traject wordt geëvalueerd waarna een passend alternatief wordt gevonden.

Een reïntegratie traject kan worden uitgebreid met o.a. een om-/bijscholingscursus of specifieke arbeidsmarktgerichte ondersteuning. Hiervoor kan een aangepaste offerte worden gemaakt.